Dokument archiwalny
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości:

od dnia 16.04.2020 r. do dnia 06.05.2020 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 860/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. dotyczący nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/26 o powierzchni 210 m2, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: handel i skład.

 

wykaz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWA CHMIELEWSKA-BIELECKA
Data wytworzenia:
2020-04-14
Data publikacji:
2020-04-16
Data aktualizacji:
2020-04-16