Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy DN100 o długości 2xl=137,9m oraz DN80 o długości 2xl=80,2m oraz DN65 o długości 2xl=6,0m oraz DN40 o długości 2xl=19,2m w rejonie ul. Śliwiaka na działkach nr 417 obr. 106 oraz działkach nr 167/7, 208/7, 208/6, 208/5, 209/12 obr. 23, j. ew. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.60.2020.EŚW

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy DN100 o długości 2xl=137,9m oraz DN80 o długości 2xl=80,2m oraz DN65 o długości 2xl=6,0m oraz DN40 o długości 2xl=19,2m w rejonie ul. Śliwiaka na działkach nr 417 obr. 106 oraz działkach nr 167/7, 208/7, 208/6, 208/5, 209/12 obr. 23, j. ew. Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2020-03-27
Data publikacji:
2020-03-27
Data aktualizacji:
2020-03-27
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-03-27 13:19:31
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
 Publikacja