Dokument archiwalny
Wydział Podatków i Opłat UMK w związku z zagrożeniem epidemicznym - informuje w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z uwagi na pojawiające się zapytania od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków stanowiących m.in. hotele, restauracje, obiekty wieloosobowego zakwaterowania, szkoły itp., których działalność uległa zawieszeniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciel nieruchomości może złożyć nową (kolejną) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec br. – do dnia 10 kwietnia 2020 r., uwzględniając ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości w miesiącu marcu oraz regulacje dotyczące zasad prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, rodzajów i minimalnych pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, w zależności od rodzaju zabudowy. Wskazać jednak należy, iż kwota wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością za cały miesiąc i nie można w wyniku zawieszenia działalności w połowie danego miesiąca zmniejszyć tej opłaty o połowę. W przypadku braku prowadzonej działalności w miesiącu kwietniu dla nieruchomości niezamieszkałych będzie można złożyć nową (kolejną) deklarację obowiązującą od dnia 01.04.2020 r. na kwotę 0,00 zł – do dnia 10 maja 2020 r.

Deklaracje można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Podatków i Opłat, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków oraz złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony https://deklaracje.mpo.krakow.pl/. Z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta złożenie deklaracji może odbyć się również poprzez jej umieszczenie w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w pobliżu wejścia do urzędu.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR JĘDRZEJCZAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROBERT NOWAK
Data wytworzenia:
2020-03-20
Data publikacji:
2020-03-20
Data aktualizacji:
2020-03-20