Dokument archiwalny
AU-02-5.6730.2.1004.2019.MKW

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, parkingami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 240 (część działki), 285/5 (część działki), 285/6, 285/10, 285/11 obręb 9 Podgórze w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej/Pychowickiej oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną na części działki drogowej nr 275/1 (ul. Pychowicka) obręb 31 Podgórze i części działki drogowej nr 276/16 (ul. Kobierzyńska) obręb 31 Podgórze w Krakowie”.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-5.6730.2.1004.2019.MKW Kraków, dnia: 03.03.2020r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 03.03.2020r. postanowienia o zmianie terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 k.p.a. w postępowaniu znak AU-02-5.6730.2.1004.2019.MKW.

 

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 03.03.2020r.

 

 

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA KUKLA-WORDLICZEK
Data wytworzenia:
2020-03-03
Data publikacji:
2020-03-03
Data aktualizacji:
2020-03-03