Dokument archiwalny
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Radwańskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4  i przy ulicy Kasprowicza 29 w okresie od 18.02.2020r. do 09.03.2020r. został podany do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako: zabudowana działka ewidencyjna nr 53/2 o pow. 0,0120 ha, obręb 12 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położona przy ul. Radwańskiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz  nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BARBARA FRĄCZEK
Data wytworzenia:
2020-02-17
Data publikacji:
2020-02-17
Data aktualizacji:
2020-02-17
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-03-10 00:00:05
BARBARA FRĄCZEK
 Przeniesiono do archiwum
2020-02-17 10:18:17
BARBARA FRĄCZEK
 Publikacja