informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm wraz z budową przyłącza dn 25mm do szafki gazowej w linii ogrodzenia na działce nr 594/2 obr. 46 Nowa Huta oraz działkach nr 77, 73/1 obr. 47 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sprawy: au-01-6.6743.7.1.2020.PSZ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. dz. u. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru dla rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm wraz z budową przyłącza dn 25mm do szafki gazowej w linii ogrodzenia na działce nr 594/2 obr. 46 Nowa Huta oraz działkach nr 77, 73/1 obr. 47 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2020-02-12
Data publikacji:
2020-02-12
Data aktualizacji:
2020-02-12
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-02-12 12:42:40
PAULINA SZUMIEC
 Publikacja