Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zarządzeniem Nr 265/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”.

 

 

Zobacz więcej: OTWARTE KONKURSY OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W DZIEDZINIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2020-02-10
Data publikacji:
2020-02-10
Data aktualizacji:
2020-02-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-02-22 00:00:04
BOGUSŁAWA PRESZ
 Przeniesiono do archiwum
2020-02-10 14:15:50
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2020-02-10 14:15:10
BOGUSŁAWA PRESZ
 Publikacja