informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY I DEMONTAŻU SIECI NAPOWIETRZNEJ NN NA DZ. NR 240, 241/1, 257/1, 257/2, 261,263, 276, 431 OBR. 39 NOWA HUTA

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.536.2019.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY I DEMONTAŻU SIECI NAPOWIETRZNEJ NN NA DZ. NR 240, 241/1, 257/1, 257/2, 261,263, 276, 431 OBR. 39 NOWA HUTA.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2020-02-10
Data publikacji:
2020-02-10
Data aktualizacji:
2020-02-10