ds. AU-02-5.6730.2.952.2019.EDA

„budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, z budową dojścia i dojazdu na działce nr 44/6 obr.3 Podgórze, budowa wjazdu z działki nr 44/3 na działkę nr 44/6 obr.3 Podgórze w rejonie ul. Dąbrowa w Krakowie”

 

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                    Kraków, dnia 27.01.2020r.

AU-02-5.6730.2.952.2019.EDA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 22.01.2020r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy na podstawie art. 36 kpa do dnia 22.03.2020r. w postępowaniu znak: AU-02-5.6730.2.952.2019.EDA o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, z budową dojścia i dojazdu na działce nr 44/6 obr.3 Podgórze, budowa wjazdu z działki nr 44/3 na działkę nr 44/6 obr.3 Podgórze w rejonie ul. Dąbrowa w Krakowie”

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 27.01.2020r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
Data wytworzenia:
2020-01-27
Data publikacji:
2020-01-27
Data aktualizacji:
2020-01-27