Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazu średniego ciśnienia dn 160 PE z czterema przyłączami dn N25 PE na dz. nr 85/7, 85/8, 85/16 obr. 53, j. ewid. Krowodrza w miejscowości Kraków przy ul. Powstania Styczniowego

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.523.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazu średniego ciśnienia dn 160 PE z czterema przyłączami dn 25 PE na dz. nr 85/7, 85/8, 85/16 obr. 53, j. ewid. Krowodrza w miejscowości Kraków przy ul. Powstania Styczniowego

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2020-01-27
Data publikacji:
2020-01-27
Data aktualizacji:
2020-01-27