Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2020-2021 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 160/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. dokonał ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwot na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.

Zarządzenie nr 160/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2020 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2020-01-22
Data publikacji:
2020-01-22
Data aktualizacji:
2020-01-22