Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kosocicka w Krakowie, budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dz. nr 327/4, 356, obr. 60, jedn. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.302.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dz. nr 327/4, 356, obr. 60, jedn. ewid. Podgórze, ul. Kosocicka w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2020-01-17
Data publikacji:
2020-01-17
Data aktualizacji:
2020-01-17