Dokument archiwalny
ds. AU-02-6.6730.2.658.2018.EDA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (sześć budynków) na działce nr 83/3 obr.3 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr 81/2, 82/2, 83/3 obr.3 Podgórze oraz zjazdem zlokalizowanym na działkach nr 319/3, 319/8, 81/2, 82/2, 84/21 obr.3 Podgórze, w rejonie ul. Bojanówka w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                              Kraków, dnia 14.01.2020r.

 

AU-02- 6.6730.2.658.2018.EDA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 14.01.2020r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy do 13.03.2020r. na podstawie art. 36 kpa w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.658.2018.EDAo ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (sześć budynków) na działce nr 83/3 obr.3 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr 81/2, 82/2, 83/3 obr.3 Podgórze oraz zjazdem zlokalizowanym na działkach nr 319/3, 319/8, 81/2, 82/2, 84/21 obr.3 Podgórze, w rejonie ul. Bojanówka w Krakowie”.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 14.01.2020r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
Data wytworzenia:
2020-01-14
Data publikacji:
2020-01-14
Data aktualizacji:
2020-01-14