Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. Nr AU-02-1.6730.2.438.2019.KCZ

„Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na budynek biurowy, z garażem podziemnym, z funkcją towarzyszącą (siłownia, kawiarnia, odnowa biologiczna itp.) z tarasem użytkowym na dachu, z kubaturą mieszczącą wyjście na taras użytkowy na dachu w ramach rozbudowy istniejącego wyjścia technicznego oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 368/9, 209/1, 209/4 i 209/5 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej 23 i 25 w Krakowie”

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 09.01.2020r.

AU-02-1.6730.2.438.2019.KCZ

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w związku z zażaleniem Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, ul. Krowoderska 49/1, 31-158 Kraków, reprezentowanego przez Pana Mariusza Waszkiewicza, z dnia 24.12.2019r., na postanowienie z dnia 17.12.2019r. o odmowie dopuszczenia Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody do udziału w charakterze podmiotu na prawach strony w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na budynek biurowy, z garażem podziemnym, z funkcją towarzyszącą (siłownia, kawiarnia, odnowa biologiczna itp.) z tarasem użytkowym na dachu, z kubaturą mieszczącą wyjście na taras użytkowy na dachu w ramach rozbudowy istniejącego wyjścia technicznego oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 368/9, 209/1, 209/4 i 209/5 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej 23 i 25 w Krakowie”, pismem z dnia 08.01.2020r. tut. Organ przekazał akta przedmiotowego postępowania wraz z zażaleniem do rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Z treścią pozostałego materiału dowodowego tj. dokumentacją sprawy oraz treścią zażalenia Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, strony mogą zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 09.01.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KAMIL CZERNIAWSKI
Data wytworzenia:
2020-01-09
Data publikacji:
2020-01-09
Data aktualizacji:
2020-01-09