Dokument archiwalny
KOMUNIKAT O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Komunikat o przekroczeniu lub ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10

 

Okres obowiązywania: 7 stycznia 2020 r.

 

Obszar: Miasto Kraków.

 

Opis: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 µg/m3 (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 7 stycznia 2020 roku na obszarze Miasta Krakowa.

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są: emisje związane z intensywnym ruchem drogowym, szczególnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (brak wiatru, inwersja termiczna).

  

Zalecenia działania:

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:

• ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,

• unikać wietrzenia pomieszczeń,

• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,

• w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,

• śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

 

Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

• ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

 

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

• przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

 

Podmioty gospodarcze, powinny:

• zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,

• zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

 

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

• korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.

 

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, tel. 12 616 59 99, fax. 12 413 89 66, e-mail: czk@um.krakow.pl

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ GŁUCH
Data wytworzenia:
2020-01-06
Data publikacji:
2020-01-06
Data aktualizacji:
2020-01-06