Dokument archiwalny
Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

 Komunikat

o przekroczeniu lub ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania

w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10

 

 

 

Okres obowiązywania: 20.12.2019 r.

 

Obszar: Miasto Kraków.

 

 

 

Opis: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 µg/m3 (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 20 grudnia 2019 roku na obszarze Miasta Krakowa.

 

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są: emisje związane z intensywnym ruchem drogowym, szczególnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (brak wiatru, inwersja termiczna).

 

W dniu jutrzejszym, tj. 21.12.2019 r., prognoza nie przewiduje w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 przekroczenie poziomu informowania na obszarze Miasta Krakowa.

 

 

 

Zalecenia działania:

 

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny: ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz, unikać wietrzenia pomieszczeń, włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową, w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

 

 

 

Jednostki oświatowe i opiekuńcze powinny: ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

 

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny: przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

 

Podmioty gospodarcze, powinny: zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie, zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

 

 

 

Do mieszkańców obszaru apeluje się: o korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.

 

 

 

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, tel. 12 616 59 99, fax. 12 413 89 66, e-mail: czk@um.krakow.pl

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGDAN SYREK
Data wytworzenia:
2019-12-20
Data publikacji:
2019-12-20
Data aktualizacji:
2019-12-20
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-12-21 00:00:06
BOGDAN SYREK
 Przeniesiono do archiwum
2019-12-20 10:00:22
BOGDAN SYREK
 Publikacja