Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 40/5, 41/3, 41/6, 42/8, 43/11, 43/7 obr. 59 Podgórze przy ul. Facimiech w Krakowie"


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-12-13
Data publikacji:
2019-12-13
Data aktualizacji:
2019-12-13