Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa budynku magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego z zagospodarowaniem terenu, budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz naziemnych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1/31, obr. 70 Podgórze przy ul. Dr Józefa Babińskiego 29 Kraków"


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-12-13
Data publikacji:
2019-12-13
Data aktualizacji:
2019-12-13