informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110mm oraz budowy przyłącza gazu dn 50mm do szafki gazowej w linii ogrodzenia na działkach nr 540, 77/25, 85/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego w Krakowie.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sprawy: AU-01-6.6743.7.223.2019.PSZ

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110mm oraz budowy przyłącza gazu dn 50mm do szafki gazowej w linii ogrodzenia na działkach nr 540, 77/25, 85/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-12-13
Data publikacji:
2019-12-13
Data aktualizacji:
2019-12-13