Dokument archiwalny
wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, został podany do publicznej wiadomości w dniach od 13.12.2019 r. do 02.01.2020 r. wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

 

część działki nr 126/19, obręb 3-Krowodrza, ul. Krzywy Zaułek, w celu rozbiórki istniejącej wiaty śmietnikowej oraz budowy i eksploatacji w tym miejscu nowej wiaty śmietnikowej z przeznaczeniem do korzystania na cel: wiata śmietnikowa oraz na cel: dojście (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie.

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MICHALIK
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data aktualizacji:
2019-12-12