Dokument archiwalny
Informacja w sprawie rozpoczęcia działalności żłobka prowadzonego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Wizjonerów 4 lok. 177 w Krakowie oraz rozpoczęcia naboru dzieci

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, że począwszy od stycznia 2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków nr 177 przy ul. Wizjonerów 4 w Krakowie planuje się rozpoczęcie działalności nowego żłobka na 50 miejsc.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, że począwszy od stycznia 2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków nr 177 przy ul. Wizjonerów 4 w Krakowie planuje się rozpoczęcie działalności nowego żłobka na 50 miejsc. Żłobek przeznaczony jest dla dzieci zamieszkałych na terenie Krakowa oraz finansowany będzie ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Miesięczna opłata rodzica/opiekuna prawnego za opiekę i pełne wyżywienie w żłobku wynosić będzie łącznie 349 zł.

 

Placówka prowadzona będzie przez wybrany w drodze otwartego konkursu ofert podmiot tj.: Patrycję Fijałkowską – Chrobak FHU Pati.

 

Nabór do żłobka, do objęcia dzieci opieką od stycznia 2020 r., prowadzony będzie począwszy od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 20 grudnia 2019 roku.

 

Zgłoszenia dzieci przyjmowane będą:

1) e-mailem, adres: klubmalucha@onet.pl

lub

2) w siedzibie żłobka Re-re kum-kum przy ul. Radzikowskiego 100K/1, w dni robocze,

w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru do żłobka można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 509-301-283.

 

W elektronicznym (poprzez e-mail) zgłoszeniu do żłobka należy podać w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;

2) miejsce zamieszkania dziecka;

3) telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

4) dzienną liczbę godzin opieki w żłobku;

 

oraz nieobowiązkowo:

 

5) informację, czy rodzina objęta jest programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”;

6) informację, czy dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych,

- przy czym uprzejmie wyjaśniamy, że informacje z pkt. 5-6 mają wpływ na kolejność przyjęć do żłobka.

 

Przyjęcia do poszczególnych grup wiekowych żłobka prowadzone będą, według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) w pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci z rodzin objętych programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”, których rodzice/opiekunowie prawni przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;

2) następnie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;

3) następnie dzieci niespełniające kryteriów określonych powyżej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2019-12-06
Data publikacji:
2019-12-06
Data aktualizacji:
2019-12-06