Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 32/6743.6/2019/ ul. Witkowicka w Krakowie / budowa linii kablowej nN wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi nN i wymianą istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kv na dz. nr 906, 892/1, 892/2, 893, 910/1, 910/2, 910/3, 910/4 obr. 29 Krowodrza, na dz. nr 1275/5, 1275/6, 1282, 1283 obr. 2 Bibice j. ewid. Zielonki

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.373.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 20.11.2019 r., decyzją Nr 32/6743.6/2019 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: "Budowa linii kablowej nN wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi nN i wymianą istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 906, 892/1, 892/2, 893, 910/1, 910/2, 910/3, 910/4 obr. 29 Krowodrza, na dz. nr 1275/5, 1275/6, 1282, 1283 obr. 2 Bibice j. ewid. Zielonki".

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-11-21
Data publikacji:
2019-11-21
Data aktualizacji:
2019-11-21