Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 6 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "REJON ULICY PRZEWÓZ""SKOTNIKI - PÓŁNOC" (wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-11-07
Data publikacji:
2019-11-07
Data aktualizacji:
2019-11-07