Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o nadaniu nieostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rygoru natychmiastowej wykonalności

Budowa dwóch napowietrzno - kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-11-06
Data publikacji:
2019-11-06
Data aktualizacji:
2019-11-06