Dokument archiwalny
Komunikat w sprawie wydłużenia terminu składania ofert w ramach konkursu ofert na realizację w 2019 roku pn. „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.”

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu składania ofert w ramach konkursu ofert na realizację w 2019 roku pn. „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.”

 

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 

Na podstawie zarządzenia Nr 2895/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.10.2019 r. zmieniającego zarządzenie Nr 2749/2019 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 r. Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 – 2021 oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru jego realizatorów, uprzejmie informujemy, że termin składania ofert w ramach konkursu ofert na realizację w 2019 roku pn. „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.” został przedłużony do 8 listopada 2019 r.

 

W związku z powyższym, termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pokój 17, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy programu polityki zdrowotnej. Oferty złożone w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu) uznawane będą za niespełniające wymogów formalnych. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

 

Link do zarządzenia zmieniającego termin składania ofert: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=117339

 

Link do ogłoszenia konkursowego z dostępnym opisem wymagań, kryteriów i zasad wyboru realizatorów ww. Programu: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=117105

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
Data wytworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-10-31
Data aktualizacji:
2019-10-31
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-11-10 00:00:03
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Przeniesiono do archiwum
2019-10-31 14:55:37
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2019-10-31 14:55:34
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2019-10-31 14:17:56
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2019-10-31 14:14:53
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2019-10-31 14:14:50
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Publikacja