Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kobierzyńska w Krakowie, rozbudowa wraz z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 745/2, 679/4 obr. 33 j. ewid. Podgórze, 172/2 obr. 34 j. ewid. Podgórze oraz 330/2 i 5/7 obr. 43 j. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.200.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy wraz z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 745/2, 679/4 obr. 33 j. ewid. Podgórze, 172/2 obr. 34 j. ewid. Podgórze oraz 330/2 i 5/7 obr. 43 j. ewid. Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2019-10-28
Data publikacji:
2019-10-28
Data aktualizacji:
2019-10-28