Dokument archiwalny
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące umowy użyczenia lokalu mieszkalnego

Na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a i przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni od dnia 9 października 2019 r. do 29 października 2019 r. , wykaz dotyczący umowy użyczenia lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Kazimierza Siemaszki 23/3 w Krakowie w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2524 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3.10.2019 r.

 

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2019-10-08
Data publikacji:
2019-10-08
Data aktualizacji:
2019-10-08
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-10-30 00:00:03
ELŻBIETA RZYCKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-10-08 10:48:56
ELŻBIETA RZYCKA
 Publikacja