Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 38 wraz z wewnętrznymi instalacjami, budowa wewnętrznego układu drogowego, naziemnych miejsc postojowych, placu zabaw, śmietnika, zbiornika retencyjnego na wody opadowe oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na działkach nr 143/1, 455/64 obr. 6 Krowodrza przy ul. Jabłonkowskiej 39 w Krakowie"


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-09-24
Data publikacji:
2019-09-24
Data aktualizacji:
2019-09-24