informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej dn300mm w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie, na działkach nr 544/5, 541/10, 541/12, 541/11, 541/24, 541/23, 541/21, 538/23, 538/19, 535/21, 534/7, 533/15, 532/11, 531/8, 529/8, 528/8 obr. 29 Krowodrza

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sprawy: AU-01-6.6743.7.122.2019.PSZ

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej dn300mm w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie, na działkach nr 544/5, 541/10, 541/12, 541/11, 541/24, 541/23, 541/21, 538/23, 538/19, 535/21, 534/7, 533/15, 532/11, 531/8, 529/8, 528/8 obr. 29 Krowodrza

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-09-23
Data publikacji:
2019-09-23
Data aktualizacji:
2019-09-23