Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE ds. AU-01-2.6740.1.1181.2019.MSR – postanowienie o zmianie postanowienia z 8.07.2019 r.

„Rozbiórka budynków magazynowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej (wA, k, tD, eNA) na działkach nr 301/2,301/5, 302/1,302/2,302/3, rozbiórka podziemnego kanału betonowego biegnącego do granicy z działką 301/6 oraz muru ogrodzenia na granicy z działką 305 oraz budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego, składającego się z modułów frontowego i oficynowego połączonych garażem podziemnym dwupoziomowym wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, wod-kan, C.O., wentylacją mechaniczną, przebudową wewnętrznej instalacji nN, oraz ciągami pieszymi na dz. nr 301/2, 301/5, 302/1, 302/2, 302/3 obr.14 Krowodrza przy ul. Kościuszki w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 17.09.2019 r.

 

AU-01-2.6740.1.1181.2019.MSR

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na rozbiórkę:

 

budynków magazynowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej (wA, k, tD, eNA) na działkach nr 301/2,301/5, 302/1,302/2,302/3, rozbiórka podziemnego kanału betonowego biegnącego do granicy z działką 301/6 oraz muru ogrodzenia na granicy z działką 305

 

oraz wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.

 

„Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego, składającego się z modułów frontowego i oficynowego połączonych garażem podziemnym dwupoziomowym wraz

z infrastrukturą techniczną, instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, wod-kan, C.O., wentylacją mechaniczną, przebudową wewnętrznej instalacji nN, oraz ciągami pieszymi”

na dz. nr 301/2, 301/5, 302/1, 302/2, 302/3 obr.14 Krowodrza przy ul. Kościuszki

w Krakowie”, znak AU-01-2.6740.1.1181.2019.MSR

 

o wydaniu w dniu 17.09.2019 r. postanowienia zmieniającego postanowienie z 8.08.2019 r. znak: AU-01-2.6740.1.1181.2019.MSR.

 

Na ww. postanowienie nie służy zażalenie.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17.09.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostępnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-09-17
Data publikacji:
2019-09-17
Data aktualizacji:
2019-09-17