Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Kolorowe 1 w Krakowie, budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dz. nr 133 obr. 51 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.320.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Kolorowe 1 w Krakowie na dz. nr 133 obr. 51 Nowa Huta

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-09-03
Data publikacji:
2019-09-03
Data aktualizacji:
2019-09-03