Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stare Wiślisko w Krakowie, budowa stacji transformatorowej kontenerowej wolnostojącej na dz.nr 9/4, 9/16, 9/17 obr. 59 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.285.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy stacji transformatorowej kontenerowej wolnostojącej 15/0,4kV dla potrzeb zasilania przy ul. Stare Wiślisko, na dz. nr 9/4, 9/16, 9/17 obr. 59 Nowa Huta

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-09-03
Data publikacji:
2019-09-03
Data aktualizacji:
2019-09-03