Informacja o braku wniesienia sprzeciwu. ul. Studzienna - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 wraz z budową trzech przyłączy dn 25 do szafek gazowych w linii ogrodzenia

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.85.2019.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 wraz z budową trzech przyłączy dn 25 do szafek gazowych w linii ogrodzenia przy ul. Studzienna w Krakowie na działkach nr 475/5, 475/4, 475/3, 475/2, 475/1, 532/1 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-08-13
Data publikacji:
2019-08-13
Data aktualizacji:
2019-08-13