informacja o braku wniesienia sprzeciwu do rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 i przyłaczy gazu dn25 w linii ogrodzenia zlokalizowanych na działkach nr 51, 53, 331, 24 obr. 55 Nowa Huta przy ul. Na Załęczu w Krakowie.

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sprawy: AU-01-6.6743.7.119.2019.PSZ

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru do rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 i przyłaczy gazu dn25 w linii ogrodzenia zlokalizowanych na działkach nr 51, 53, 331, 24 obr. 55 Nowa Huta przy ul. Na Załęczu w Krakowie.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-08-09
Data publikacji:
2019-08-09
Data aktualizacji:
2019-08-09