Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej ul. Bogucicka w Krakowie na działkach nr 154/1, 248/3, 141/2, 141/8 obr. 102 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.110.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej ul. Bogucicka w Krakowie na działkach nr 154/1, 248/3, 141/2, 141/8 obr. 102 Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-08-08
Data publikacji:
2019-08-08
Data aktualizacji:
2019-08-08