Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego UMK informuje o wydłużeniu terminu składania uwag do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" do dnia 19 sierpnia 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)
Jednocześnie informuje się, że dotychczas złożone uwagi uważa się za ważne i wraz z uwagami złożonymi w ww. terminie zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa.


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Data aktualizacji:
2019-07-31