Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania o wpis do rejestru zabytków Centrum Administracyjnego HTS w Nowej Hucie, budynków „S” i „Z” wraz z zespołem bramy na teren kombinatu Metalurgicznego im. T. Sendzimira, usytuowanych na dz. ew. 1/601, 1/610, 1/600, 1/604 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie przy al. Solidarności w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynków Centrum Administracyjnego Huty Tadeusza Sendzimira w Nowej Hucie, budynków „S” i „Z” wraz z zespołem bramy na teren kombinatu Metalurgicznego im. T. Sendzimira przy al. Solidarności w Krakowie.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie pismem znak: OZKr.5140.A.13.2019.DW1 z dnia 23 lipca 2019 r. zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynków Centrum Administracyjnego Huty Tadeusza Sendzimira w Nowej Hucie, budynków „S” i „Z” wraz z zespołem bramy na teren kombinatu Metalurgicznego im. T. Sendzimira, usytuowanych na dz. ew. 1/601, 1/610, 1/600, 1/604 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie przy al. Solidarności w Krakowie.

 

Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
AGNIESZKA APRYJAS
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Data aktualizacji:
2019-07-31