Dokument archiwalny
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych - położonej w rejonie ul. Obrońców Modlina

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 23 lipca do 12 sierpnia 2019 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej nr działki 21/3 o powierzchni 0,1904 ha, położonej w obrębie P-27, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Obrońców Modlina, objętej KW KR1P/00186140/5 - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszów – Rybitwy”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy przemysłowo – usługowej 12 PU.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, poz.492, poz. 801) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2019-07-22
Data publikacji:
2019-07-23
Data aktualizacji:
2019-07-23