Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „ Mikrowyprawy w wielkim mieście” – dla małych i dużych odkrywców natury – weekendowe, rodzinne spacery przyrodniczo-edukacyjne w dzikiej przyrodzie Krakowa jako element nowoczesnej edukacji ekologicznej, kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców miast oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego miasta.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „ Mikrowyprawy w wielkim mieście” – dla małych i dużych odkrywców natury – weekendowe, rodzinne spacery przyrodniczo-edukacyjne w dzikiej przyrodzie Krakowa jako element nowoczesnej edukacji ekologicznej, kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców miast oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego miasta przez Fundację Dzieci w Naturę, 30-540 Kraków, Aleja Edwarda Dembowskiego 9/92, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 poz. 650 poz. 723 poz. 1365, Dz. U. z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 lipca 2019r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pok. 411 lub drogą elektroniczną na adres: ws.umk@um.krakow.plna załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

 

 

Załączniki:

1. Oferta/Oferta word

2. Formularz


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-07-16
Data publikacji:
2019-07-16
Data aktualizacji:
2019-07-17