Dokument archiwalny
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości:

od dnia 19.07.2019 r. do dnia 08.08.2019 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr  1202/2018 z dnia 22 maja 2019 r. dotyczący nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 227/4 o powierzchni 39,50 m2, obręb 50, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Polonijnej - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: usługi.

 

wykaz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWA CHMIELEWSKA-BIELECKA
Data wytworzenia:
2019-07-16
Data publikacji:
2019-07-16
Data aktualizacji:
2019-07-16