Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Słońskiego, ul. Wzgórze w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.92.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie, ul. Słońskiego/Wzgórze na dz. nr 129/3, 128/2, 127/3 obr. 7 Podgórze.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-07-15
Data publikacji:
2019-07-15
Data aktualizacji:
2019-07-15