Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi na działkach nr 54/39 i 54/47 obręb 42 Podgórze dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Kolistej i Lubostroń w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

AU-01-6.6743.6.121.2019.EŚW

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi na działkach nr 54/39 i 54/47 obręb 42 Podgórze dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Kolistej i Lubostroń w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-07-10
Data publikacji:
2019-07-10
Data aktualizacji:
2019-07-10