Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6730.2.1071.2018.WWY

Wyburzenie istniejącego budynku oficynowego, budowa budynku oficynowego o funkcji mieszkalnej, nadbudowa budynku frontowego o kondygnację mieszkalną, przebudowa elewacji budynku frontowego w celu wprowadzenia w osiach I i II (licząc od str. płn.) przejazdu do projektowanej zabudowy oficynowej, budowa zjazdu z ul. Łobzowskiej oraz budowa garażu podziemnego na działce nr 10 obr. 119 Śródmieście przy ul. Łobzowskiej 41 w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 12.06.2019 r.

AU-02-2.6732.1071.2018.WWY

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 12.06.2019 r., postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Wyburzenie istniejącego budynku oficynowego, budowa budynku oficynowego o funkcji mieszkalnej, nadbudowa budynku frontowego o kondygnację mieszkalną, przebudowa elewacji budynku frontowego w celu wprowadzenia w osiach I i II (licząc od str. płn.) przejazdu do projektowanej zabudowy oficynowej, budowa zjazdu z ul. Łobzowskiej oraz budowa garażu podziemnego na działce nr 10 obr. 119 Śródmieście przy ul. Łobzowskiej 41 w Krakowie”.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12.06.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIOLETTA WYKURZ
Data wytworzenia:
2019-06-12
Data publikacji:
2019-06-12
Data aktualizacji:
2019-06-12