Dokument archiwalny
Centrum Obywatelskie Nowa Huta - konsultacje społeczne

W okresie od 7 do 28 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Huta.

W okresie od 7 do 28 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Huta. Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także formalnych i nieformalnych grup, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz społeczności lokalnych odnośnie Centrum Obywatelskiego Nowa Huta, by miejsce to – które ma zostać otwarte późną jesienią 2019 r. – służyło rozwojowi, wzmocnieniu i partycypacji w działaniach łączących organizacje, instytucje oraz mieszkańców.

Poddawana konsultacjom koncepcja Centrum Obywatelskiego Nowa Huta bazuje na koncepcji przygotowanej w 2018 r. na potrzeby Centrum Obywatelskiego przy ul. Reymonta.

Celem konsultacji jest dostosowanie jej do aktualnych potrzeb aktywnych mieszkańców Nowej Huty. Komórka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

Harmonogram konsultacji:

 

  • Spotkania konsultacyjne odbędą się 18 i 25.06.2019 r. w godz. 18:00 – 20:00 w przyszłym Centrum Obywatelskim na os. Centrum C 10 (wejście od al. Przyjaźni z dostępem dla osób z ograniczeniami ruchowymi).
     
  • Dyżury konsultacyjne zostaną przeprowadzone w tym samym miejscu 19, 24 i 26 czerwca w godz. 16.00 – 18.00.

Pomysły dotyczące koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego w Nowej Hucie można zgłaszać również za pomocą krótkiej ankiety elektronicznej.

 

Mieszkańców Krakowa zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej TUTAJ.

 

Organizacje pozarządowe zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej TUTAJ.

 

W oparciu o pomysły i uwagi zgłaszane podczas spotkań, dyżurów i za pośrednictwem ankiety zostaną zebrane rekomendacje do koncepcji CO, w oparciu o którą zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert bez wkładu własnego, który z kolei wyłoni operatora. Operator np. organizacja bądź konsorcjum organizacji przez pierwszy rok prowadzenia CO będzie zobowiązany do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy istniejących potrzeb NH.

 

Plik do pobrania:

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARCIN SIGMUND
Data wytworzenia:
2019-06-10
Data publikacji:
2019-06-10
Data aktualizacji:
2019-06-12
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-06-30 00:00:03
MARCIN SIGMUND
 Przeniesiono do archiwum
2019-06-12 10:31:22
MARCIN SIGMUND
 Edycja
2019-06-12 09:01:03
MARCIN SIGMUND
 Edycja
2019-06-12 09:01:02
MARCIN SIGMUND
 Edycja
2019-06-12 09:01:02
MARCIN SIGMUND
 Edycja
2019-06-12 08:59:09
MARCIN SIGMUND
 Edycja
2019-06-10 15:27:26
MARCIN SIGMUND
 Publikacja