informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY SIECI GAZOWEJ ORAZ PIĘCIU PRZYŁACZY GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DO DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. NR 719 OBR.11 KROWODRZA - KRAKÓW UL.EMAUS.

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.159.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY SIECI GAZOWEJ ORAZ PIĘCIU PRZYŁACZY GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DO DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. NR 719 OBR.11 KROWODRZA - KRAKÓW UL.EMAUS.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-05-31
Data publikacji:
2019-05-31
Data aktualizacji:
2019-05-31