Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zarządzeniem Nr 1032/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 maja 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pn. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe.

 

Zobacz więcej: Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2019-05-07
Data publikacji:
2019-05-07
Data aktualizacji:
2019-05-07