Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

1032

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 9 marca 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

2019-05-06

obowiązujące

w realizacji

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ