informacja o braku sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63 I BUDOWY PRZYŁĄCZA DN 25 DO SZAFKI GAZOWEJ W OGRODZENIU PRZY UL. SAWY-CALIŃSKIEGO W KRAKOWIE NA DZIAŁKACH 175/2, 414, 132/1 OBRĘB 61 NOWA HUTA

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.19.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63 I BUDOWY PRZYŁĄCZA DN 25 DO SZAFKI GAZOWEJ W OGRODZENIU PRZY UL. SAWY-CALIŃSKIEGO W KRAKOWIE NA DZIAŁKACH 175/2, 414, 132/1 OBRĘB 61 NOWA HUTA

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-04-24
Data publikacji:
2019-04-24
Data aktualizacji:
2019-04-24