Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szymonowica w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.100.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej fi250 na dz. nr 458/6 obr. 41 Podgórze przy ul. Szymonowica w Krakowie

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-04-17
Data publikacji:
2019-04-17
Data aktualizacji:
2019-04-17