Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Mieczysława Wrony w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.81.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy wodociągowej fi 110 w rejonie ul. Mieczysława Wrony w Krakowie na dz. nr 275/1 obr. 82 Podgórze oraz dz. nr 59/5, 67/9 obr. 81 Podgórze

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-04-17
Data publikacji:
2019-04-17
Data aktualizacji:
2019-04-17